Prijava konstrukcije

Radi se samo za veće objekte ili za objekte B kategorije. Izvođač daje izjavu da je objekat završen u konstruktivnom smislu