Prijava gradnje

Kada dobijemo potvrdu od  Gradske uprave za zemljište, Stevana Branovačkog 3, Novi Sad, da ste na neki način regulisali komunalno opremanje parcele tada možemo prijaviti gradnju.

Potreban je i ugovor potpisan sa EPS-om o isporuci električne energije. Ugovor je već stigao na naš meil prilikom dobijanja uslova za projektovanje