Licence / Sertifikati

Licenca odgovornog projektanta
Tamara D. Živanić    br. licence   300 O280 15

Licenca odgovornog inžinjera za energetsku efikasnost zgrada
Tamara D. Živanić    br. licence    381 1472 15

Arhitekt Licence / Sertifikati