Građevinska dozvola

Nakon dobijanja lokacijskih uslova predaje se elektronskim putem projekat za građevinsku dozvolu - PGD

Na osnovu projekta Gradska uprava izdaje odobrenje za gradnju.

Odobrenje za gradnju važi dve godine. U toku ove dve godine mora se prijaviti početak gradnje.

Građevinska dozvola sadrži podatak koliko je potrebno uplatiti naknadu za uređenje građevinskog zemljišta. Naknada za uređenje građevinskog zemljišta zavisi od zone gde se objekat gradi i od komunalne opremljenost parcele.
¤ ako je parcela komunalno neopremljena, nema puta cena se umanjuje za 20%
¤ ako nemamo u ulici vodovod, kanalizaciju i struju cena se umanjuje još za 20% , tako da početna cena može imati umanjenje 40% zbog komunalne neopremljenosti
¤ ako plaćate u kešu celokupan iznos se smanjuje još za 30%

Centar grada je najskuplja zona, a cena opada kako se udaljujemo od centra grada ili smo u prigradskom naselju.

Ova naknada se može uzeti na  240 rata ako je individualno stanovanje u pitanju.

¤ Ako se odlučite da platite u kešu cena se smanjuje  za 30%
¤ Ako platite na rate , prva rata je 10% , a ostatak iznosa se deli na 240 rata.

Tako da zavisno od kvadrature objekta rata može da ide 2000 do 3000 dinara na mesečnom nivou.
Za manje objekte nije potrebna bankarska garancija niti hipoteka.

Kad se uplati celokupan iznos ili prva rata nama stiže potvrda od Gradske uprave za zemljište. Ova potvrda je potrebna da bi se prijavio početak  gradnje.