Pričključak objekta na uličnu elektro mrežu

Moramo imati ugovore sa EPS-om već potpisane, uplatnicu za EPS. Prosleđujemo zahtev elektronski. Nakon ovoga EPS Vas prijučuje na uličnu elektro mrežu.